STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Nguyễn Trường Tộthnguyentruongtohttps://thnguyentruongto.hcm.edu.vn2666
2 Tiểu Học Nguyễn Huệ 1thnguyenhue1https://thnguyenhue1.hcm.edu.vn1389
3 Tiểu Học Đống Đathdongdaq4https://thdongdaq4.hcm.edu.vn897
4 Tiểu Học Đặng Trần Cônthdangtranconhttps://thdangtrancon.hcm.edu.vn857
5 Tiểu Học Xóm Chiếuthxomchieuhttps://thxomchieu.hcm.edu.vn710
6 Tiểu Học Đoàn Thị Điểmthdoanthidiemq4https://thdoanthidiemq4.hcm.edu.vn685
7 Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗithnguyenvantroiq4https://thnguyenvantroiq4.hcm.edu.vn677
8 Tiểu Học NGUYỄN THÁI BÌNHthkhanhhoibhttps://thkhanhhoib.hcm.edu.vn587
9 Tiểu Học Bạch Đằngthbachdangq4https://thbachdangq4.hcm.edu.vn576
10 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnhthdinhbolinhq4http://thdinhbolinhq4.hcm.edu.vn524
11 Trường Tiểu học Vĩnh Hộithvinhhoihttps://thvinhhoi.hcm.edu.vn443
12 Tiểu Học Lý Nhơnthlynhonq4https://thlynhonq4.hcm.edu.vn411
13 Tiểu Học Lê Thánh Tônthlethanhtonq4http://thlethanhtonq4.hcm.edu.vn385
14 Tiểu Học Bến Cảngthbencanghttps://thbencang.hcm.edu.vn167

86