Chủ đề Công tác Đội và Phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019: "Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm"

Phó Hiệu Trưởng

Ngô Thị Kim Liên
Ngô Thị Kim Liên

Ngày sinh: 8/4/1987

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0909651084

Email liên lạc: kimlien22184@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích