Chủ đề Công tác Đội và Phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019: "Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm"

Có 72 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1749ubsigned_315202192727.pdf
1749/UBND-VXVăn bản 31-05-2021
2 Công văn về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1737ubsigned_315202192416.pdf
1737/UBND-VXVăn bản 28-05-2021
3 Công văn về tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20210527184732file202105271834231622115064866330210527183420_275202122615.pdf
1726/UBND-VXVăn bảnỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh27-05-2021
4 BẢNG ĐIỂM Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-danh-gia-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-cua-truong-tieu-hoc-dong-da_852021122226.pdf
 Văn bảnTrưởng Tiểu học Đống Đa08-05-2021
5 Công văn 3496/GDĐT-TH ngày 30/9/2019 về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_so_3496-gddt-th_ve_huong_dan_to_chuc_day_hoc_mon_tin_hoc_va_to_chuc_ho_14920209.pdf
3496/GDĐT-THVăn bản 14-09-2020
6 Công văn 3539/BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục cấp Tiểu học năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_3539-bgddt-_gdth_14920209.pdf
3539/BGDĐT-GDTHVăn bản 14-09-2020
7 Công văn 1183/GDĐT-TH ngày 23/4/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh lớp 1 kể từ năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van-_1183-huong_dan_day_tieng_anh_tu_14920209.pdf
1183/GDĐT-THVăn bản 14-09-2020
8 Công văn số 681/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_so_681-bgddt-gdth_ve_viec_huong_dan_to_chuc_day_hoc_mon_tieng_anh_tu_c_14920209.pdf
681/BGDĐT-GDTHVăn bản 14-09-2020
9 Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nội dung trải nghiệm sáng tạo cấp tiểu học từ năm 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_3535-bgddt-gdth_ngay_19-8-2019_cua_bo_gddt_huong_dan_thuc_hien_noi_dun_14920209.pdf
3535/BGDĐT-GDTHVăn bản 14-09-2020
10 Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_-1315-gdth-th-shcmthhienctgdpttih155202017_14920209.pdf
 Văn bản 14-09-2020
11 Công văn số 3674-GDĐT-TH ngày 09/10/2019 về hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 NH 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_-_3674-huong_dan_chuan_bi_lop_1_14920209.pdf
3674-GDĐT-THVăn bản 14-09-2020
12 Công văn 3869/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-3869-bgddt-gdth-huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-tieu-hoc-nam-hoc_14920209.pdf
3869/BGDĐT-GDTHVăn bản 14-09-2020
13 Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về phòng học bộ môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_372008qd-bgddt_cua_bo_giao_duc_va_dao_tao_ve_viec_ban_hanh_quy_dinh__14920209.doc
37/2008/QĐ-BGDĐTVăn bản 14-09-2020
14 Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-14-2020-tt-bgddt-quy-dinh-phong-hoc-bo-mon-cua-co-so-giao-duc-pho-thong_14920209.pdf
14/2020/TT-BGDĐTVăn bản 14-09-2020
15 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-13-2020-tt-bgddt-tieu-chuan-co-so-vat-chat-truong-mam-non-tieu-hoc-tru_14920209.pdf
13/2020/TT-BGDĐTVăn bản 14-09-2020
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích