Cập nhật : 7:0 Thứ hai, 31/5/2021
Lượt đọc: 866

Công văn về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 1749/UBND-VX
Ngày ban hành: 30/5/2021
Ngày có hiệu lực: 31/5/2021
Người ký: PHÓ CHỦ TỊCH: DƯƠNG ANH ĐỨC
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1749ubsigned_315202192727.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86