Chủ đề Công tác Đội và Phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019: "Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm"
Thứ hai, 18/10/2021, 6:0
Lượt đọc: 1107

Hoạt động trải nghiệm 1-Tuần 5 + 6 -Vì một cuộc sống an toàn

- Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc - Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc - Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc - Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc - Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Tác giả: Trần Thị Thu Hà
Nguồn tin: Phòng Giáo dục quận 4

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163