Thứ hai, 12/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 3160

Danh sách tài liệu tham khảo áp dụng cho Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

STT

NỘI DUNG DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

GHI CHÚ

1

"Những điểm mới nổi bật trong văn kiện đại hội XII của Đảng”của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hộiđồng Lý luận Trungương.

Chuyên đề 1

2

"Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII" của Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

Chuyên đề 1

3

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội"của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyênđề 2

4

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần Xnhiệm kỳ 2015 – 2010.

Chuyênđề 2

5

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"của ban Tuyên Giáo TW.

Chuyên đề 3

6

"Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính Trị.

Chuyên đề 3

7

Thông tin các sự kiện nổi bật trong nước và Quốc tế của Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, cổng TTĐT của Bộ TT&TT, Cổng TTĐT CP của TpHCM, Cổng TTĐT của Chính phủ, Cổng TTĐT của Sở GD&ĐT TpHCM, Cổng TTĐT của Bộ GD&ĐT

Chuyên đề 4

8

“Những điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm” của Báo điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chuyên đề 4

9

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chuyên đề 4

10

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê.

Chuyên đề 4

11

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của Cổng TTĐT Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chuyên đề 4

12

Điểm nhấn kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 của TS. Nguyễn Minh Phong.

Chuyên đề 4

13

Báo cáo tổng hợp thiên tai 6 tháng đầu năm 2016 và những nội dung cần triển khai tiếp theo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Chuyên đề 4

14

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo (tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

15

Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục. (tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

16

Công văn số 4304/ BGDĐT – GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016 – 2017 của B GD& ĐT (tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

17

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

18

Kế hoạch 2656/KH-GDĐT-TH ngày 11/8/2016 của Sở GDĐT TPHCM. (tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

19

Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GDĐT Quận 4.(tài liệu nội bộ)

Chuyên đề 6

Tin cùng chuyên mục

86