Thứ ba, 2/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 2357

Chuyên đề giáo dục STEM/STEAM

STEAM được tạo thành từ thuật ngữ “STEM” và “Nghệ thuật - Art”. Ra đời từ thập kỷ trước, STEM (viết tắt của Khoa học - Science, Công nghệ - Technology, Kỹ thuật - Engineering, và Toán học - Mathematics) đã luôn là một phương pháp giáo dục hàng đầu tại thời điểm lúc bấy giờ. STEM tập trung vào việc đào tạo cho học sinh về 4 lĩnh vực trên. Tuy nhiên, chủ trương của nền giáo dục hiện đại, ngày nay lại đánh giá cao tầm quan trọng của Nghệ thuật trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, đó cũng chính là lý do tại sao phương pháp giáo dục STEAM ra đời. Đổi mới từ STEM sang STEAM là điều vô cùng cần thiết để cải thiện nền giáo dục của chúng ta vì sự sáng tạo là điều kiện cần cho sự phát triển giáo dục của chúng ta. Không ai có thể phủ nhận thêm nữa về tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật, nơi mang đến những sự đổi mới cho cuộc sống và tương lai của chúng ta. Để đưa STEM, STEAM vào trong trường học, thì hơn ai hết, người giáo viên cần phải tiếp cận và nắm rõ về STEM, STEAM. Đó là mục đích của chuyên đề ngày 21/09/2018

Một vài hình ảnh của buổi chuyên đề:

Tin cùng chuyên mục

86