TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

Địa chỉ : 177/7 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4

Số điện thoại : 08.3.9404020 - 08.3.9409924

Wed : thdongdaq4.hcm.edu.vn